overzichtonderwijs

Financiële Krediet informatie


Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder andere: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die alle kinderen in groep 4 moeten begrijpen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen door het leerjaar heen voorbij en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Alles over onderwijs

Info voor ouders

Overzicht van websites over onderwijs

Onderwijs in Nederland

Onderwijs in beeld

Brengt onderwijs samen

Onderwijspagina

Educatie Startpagina

Basisschool Startpagina

Startpagina Onderwijs

Onderwerpen Onderwijs

Verzamelpagina Onderwijs

Verzamelpagina Educatie

Startpagina Educatief

Educatieve Startpagina

Onderwijs en info

Lenen met Spoed

Iedere dag is een Betaaldag!


Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Wat is zo zinvol aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen vast te leggen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg groeien. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de overstap van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee. Voorbereiden op de toetsen Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook dagelijks terug. Je kunt dus stellen dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito M4 en E4.

Document 1

Document 2

Informatie in tekening

Info met presentatie

Afbeelding 1

Afbeelding 3

Excel-bestand

Cito-toetsen voor controle

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Ten eerste in januari , de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 over de Cito-toets van groep 4 te weten. In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Daardoor bent u geïnformeerd.

Alles wat op school speelt

Handige schoolsites

Handige websites over school

Kinderen en onderwijs startpagina

Deze startpagina

Startpagina over educatie

Educatie Start

Start met Onderwijs

Onderwijsprikbord

Overzicht websites over onderwijs

Websites overzicht onderwijs

Basisscholen Start

Startpunt voor websites over school

Startpunt voor het onderwijs

Onderwijs in kaart

Basisonderwijs onder de loep

Info basisonderwijs

Info onderwijs

Onderwijs informatie

Onderwijs start met informatie

Informatie voor ouders

Interessant


Internationale SEO

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen en taal komt alles ruimschoots aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Info over onderwijs

Info over basisscholen

Het onderwijs

Alles over onderwijs

Alles over educatie

De beste websites over onderwijs

De handige onderwijswebsites

Handig lijstje met websites

Startpagina over het onderwijs

Startpagina voor Basisonderwijs

Info over de basisschool

Lijst basisscholen

Informatie van de basisschool

Citotoetsen Startpagina

Conclusie

Zodra je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het grote belang van de Cito-scores kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig klaargestoomd voor de toetsen van het 4e jaar op de basisschool.

Startpagina voor Basisonderwijs

Info over de basisschool

Onderwijspagina

Educatie Startpagina

Basisschool Startpagina

Startpagina Onderwijs

Alles over onderwijs

Alles over educatie

De beste websites over onderwijs

Startpagina over het onderwijs

Datum laatste wijziging: 01-01-1970

Aanmaakdatum: 21-12-2020

Rubrieken: 8

Links: 69

Link toevoegen