Belang van de toetsen

Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze Cito’s bij kinderen af? Wat is zo zinvol aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen vast te leggen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg groeien. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de overstap van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee. Voorbereiden op de toetsen Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook dagelijks terug. Je kunt dus stellen dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen zeer goed voor te bereiden op de Cito M4 en E4.

Document 1

Excel-bestand

Afbeelding 3

Afbeelding 1

Info met presentatie

Informatie in tekening

Document 2

Link toevoegen